Konfabulacija

Opis terminološkega problema:

V sodobnem času se v literarni vedi pogosto uporablja termin zgodba (tudi fabula), ki mu angleščini najpogosteje rečejo narrative in v literarnem delu označuje dogodke, ki si smiselno sledijo. K vprašanju mu je spodbudila monografija o ustvarjalkah, ki vsebuje kratke opise njihovega življenja in dela, vendar to s stališča literarne vede niso zgodbe, saj vsebujejo tudi izrazite subjektivne elemente, interpretirajo življenje in delo ustvarjalk in kadar je na voljo premalo stvarnih podatkov, ta prazna mesta ali vrzeli zapolnjujejo s stereotipi in podatki, ki ne ustrezajo stvarnim dejstvom, tj. s konfabulacijo. Zanima me, če lahko ta termin uporabljam tudi v literarni vedi ali bi bilo bolje uporabiti kak drug termin. Lahko uporabim tudi glagol konfabulirati?

Vprašanje poslano: 21. 12. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Konfabulacija je termin s področja medicine, natančneje psihiatrije. Slovenski medicinski slovar ga razlaga kot 'neresnična pripoved, izmišljotina'. S tem terminom so povezani tudi fabuliranje, ki je definirano kot 'pripovedovanje izmišljenih zgodb, naslonjenih na resnična dogajanja, brez namena prevare, največkrat pri debilnih ali infantilnih osebnostno motenih ljudeh (pri otrocih kot otroška mitomanija normalen pojav)', konfabuliranje, ki je definirano kot 'pripovedovanje o dogodkih, ki živijo le v bolnikovi domišljiji (je pa za neresničnost teh dogodkov nekritičen), pri amnestičnem Korsakovovem sindromu', in glagol konfabulirati, ki je razložen s 'pripovedovati konfabulacije'. Medicinski termin konfabulacija najdemo tudi v strokovnih besedilih, npr. v magistrskem delu Davida Sakića Izzvane spominske konfabulacije pri bolnikih z boleznimi možganov, 2016 in študijskem gradivu Aleša Kogoja Vedenjske in psihične spremembe pri demenci: s študijskimi primeri, 2011 (str. 6, 8, 22).

Vprašanje je torej, če je medicinski termin konfabulacija primeren tudi za uporabo v literarni vedi. V angleščini se izvorno medicinski termin confabulation že pojavlja tudi na področju literarne vede, glej npr. blog Madness of a Modern Writer, in pravzaprav ni razloga, da se ne bi uporabljal tudi v slovenščini. Ker pa uvajate nov termin (ki ne označuje istega pojma kot medicinski termin), predlagamo, da ga na področju literarne vede ob prvi uporabi ustrezno definirate. Seveda lahko uporabljate tudi glagol konfabulirati.