Kombinirani mediji

Opis terminološkega problema:

Ali je termin kombinirani/križni mediji ustrezen glede na angleški izvirnik crossmedia?

Za crossmedia v slovenščini še ni ustaljenega izraza. Ponujena sta dva prevoda, in sicer kombinirani oz. križni mediji.

V nemščini so izraz ohranili (Crossmedia), v francoščini so nekoliko spremenili zapis (cross-média) in ga sopostavili izrazu (multimedia), edini slovanski jezik, ki ponuja ustreznik, je poljščina, in sicer z izrazom kampania łączona oz. kampania crossmediowa.

Ob iskanju ustreznega izraza je vendarle treba skrbeti tudi za zmožnost predstave, ki jo vzbudi neki nov izraz.

Izraz se je v izvirniku uporabljal na področju DTP (angl. Desktop-Publishing), pri čemer je bil poudarek, da so se podatki različnih vrst (besedila, slike …) oblikovali v celoto in bili tako dostopni preko različnih medijev (najpogosteje preko spleta). Danes izraz označuje povezavo različnih področij, celo medijev, npr. vizualnih medijev, virtualne resničnosti, virusnega marketinga, vizualne glasbe, znanstvene vizualne umetnosti, preko socialnih orodij, kot so Facebook, Youtube, Google Earth … Omogoča veliko različnih možnosti, kako predstaviti vsebino, sedaj pa se najpogosteje uporablja za večkanalno oglaševanje, torej (hkratno) oglaševanje prek več različnih kanalov.

enlightened Vprašanje poslano: 16. 8. 2011

Mnenje Terminološke sekcije:

Niti križni niti kombinirani mediji še niso zares uveljavljeni v rabi kot slovenski ustreznik za crossmedia, se pa kombinirani mediji pojavljajo večkrat.

Načeloma bi sicer lahko za ang. crossmedia naredili slovenski ustreznik križni mediji, ki bi uporabnika takoj opozoril, da se očitno prepleta več vrst medijev, ne bi pa tako nujno povedali, da se več različnih medijev združi v enega (novega, drugačnega), zato bi bila primernejša različica kombinirani mediji.

Glede na razlago bi sklepali, da gre za medije, ki nagovarjajo po več kanalih in za to imamo v slovenščini že izraz večpredstavnost. Ena od možnosti je torej, da začnemo uporabljati izraz večpredstavnostni mediji, čeprav so takšni že skoraj vsi.

Po posvetu s sodelavci in glede na to, da tudi na FDV še niso prevedli tega izraza, svetujemo izraz kombinirani mediji, ki tudi sicer postaja vse bolj uveljavljen.