Klavniški odpadki

Opis terminološkega problema:

Na nas so se obrnili člani terminološke komisije na Biotehniški fakulteti, ki jih zanima, kateri izraz je pravilnejši z jezikovnega vidika: klavni odpadki, klavniški odpadki ali klavnični odpadki. Klavni odpadki so odpadki, ki nastanejo v postopku klanja živali. Klavniški odpadki so vsi odpadki iz klavnice oz. vsi odpadki, ki nastanejo v klavnici. Klavnični odpadki – ta izraz pomeni enako kot klavniški odpadki.

enlightened Vprašanje poslano:  17. 6. 2013

 

 

Mnenje Terminološke sekcije:

Vsi trije termini se precej pogosto pojavljajo v besedilih in so relativno uveljavljeni v rabi. Besedotvorno se kaže, da se klavni odpadki vežejo na klanje, medtem ko se klavniški odpadki in klavnični odpadki vežejo na klavnico. Torej, če je v stroki potreba po dveh terminih (če je dejanska razlika med odpadki pri klanju in odpadki iz klavnice), potem tudi z jezikoslovnega vidika ni nobenega zadržka, da ne bi obstajala dva termina. Za odpadke, ki nastanejo pri klanju, predlagamo termin klavni odpadki, za odpadke iz klavnice pa predlagamo termin klavniški odpadki. Termin klavnični odpadki odsvetujemo, saj je za terminološke besedne zveze bolj običajen vrstni pridevnik s sistemskim obrazilom -ski kot pa pridevnik z obrazilom -en, ki je po izvoru kakovostno.