Kinološki vzgojitelj

Opis terminološkega problema:

Pripravljam novo obliko izobraževanja na področju kinologije, v okviru katerega se bodo izobraževali posamezniki, ki bodo specialisti za vzgojo psov. To bo predstopnja kinoloških inštruktorjev, ki se ukvarjajo s šolanjem psov. Prosila bi vas za nasvet, kako naj poimenujem naziv, ki ga bo pridobil posameznik po uspešno opravljenem  tovrstnem izobraževanju. Razmišljala sem o nazivu kinološki vzgojitelj, a se mi ne zdi najustreznejši, ker spominja na vzgojo otrok. Mogoče bi raje uvedli naziv kinološki edukator. Tudi v drugih jezikih namreč uporabljajo izraz edukator. Kakšno poimenovanje naziva bi bilo po vašem mnenju najustreznejše?

Vprašanje poslano: 22. 1. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

V nam dostopnih virih smo na področju kinologije v zvezi s socializacijo in usposabljanjem psov našli termine vzgoja psov (prim. magistrsko delo T. Božič Vzgoja psov v zavodih za prestajanje kazni zapora, 2018, str. II), šolanje psov (prim. diplomsko delo Z. Gavrilov Šolanje službenih psov policije, 2016, str. 20), trening psov (prim. diplomsko delo N. Čavničar Trening psa vodiča, 2013), medtem ko termina edukacija psov v slovenskih virih nismo našli. Kljub temu da je beseda edukacija vključena v SSKJ2, bi vam v tem primeru tvorjenko edukator odsvetovali kot sestavino termina, ker po našem mnenju ne gre za nov pojem v okviru kinologije, ki bi upravičeval tvorbo novega termina, temveč se navezuje na obstoječi pojem, ki ga v stroki označuje ustaljeni termin vzgoja psov. Zato bi bil po našem mnenju za poimenovanje naziva ustreznejši termin kinološki vzgojitelj kot pa kinološki edukator. Sicer se strinjamo, da se v splošnem jeziku vzgojitelja najpogosteje povezuje z vzgojo otrok, a to ni razlog, da beseda ne bi mogla biti sestavina večbesednega termina na nekem strokovnem področju. Da takšna možnost obstaja, nakazuje tudi SSKJ2, kjer je samostalnik vzgoja v 3. pomenu razložen kot 'načrtno ukvarjanje z rastlinami ali živalmi, da zrastejo, dobijo določene lastnosti'. O vzgoji torej govorimo tudi na področju živali in rastlin. Da pa gre v tem primeru za poseben tip vzgojitelja, nakazuje tudi pridevnik kinološki, ki poimenovanje povsem natančno opredeli.

Za poimenovanje novega naziva, ki bo predstopnja kinološkega inštruktorja, vam torej svetujemo termin kinološki vzgojitelj, ki je jezikovnosistemsko ustrezen in se nedvoumno navezuje na ustaljeni termin vzgoja psov.