Humana oskrba rejnih živali

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin Humane Farm Animal Care, ki ga pri certificiranju hrane iz dostojno zrejenih živali uporablja organizacija Certified Humane. Ali bi na takšen način pridelano hrano lahko poimenovali hrana iz dostojno rejenih živali ali pa morda krajše kar moralna hrana? Prosil bi vas tudi za nasvet, kako v slovenskih besedilih navajamo ime certifikata Certified Humane (Raised & Handled), ki potrjuje, da je živilo proizvedeno iz živali, ki so bile humano zrejene oz. so živele v dobrih pogojih vse življenje in bile tudi ubite na najbolj human način.

enlightenedVprašanje poslano: 10. 4. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Glede na spletno mesto, ki ga navajate v vprašanju, je angl. besedna zveza Humane Farm Animal Care ime organizacije in ne termin. Ker se tudi imena organizacij lahko slovenijo (npr. OZN, angl. UNO), bi lahko tudi v tem primeru uvedli slovensko poimenovanje, ki pa se navadno ne oddaljuje preveč od izvirnega poimenovanja organizacije. Tako predlagamo kar dobesedni prevod Humana oskrba rejnih živali.

Ker za poimenovanje hrane, ki je pridelana po omenjenem višjem standardu, v nam dostopnih virih nismo našli slovenskega termina, smo se za pomoč obrnili na strokovnjake z Biotehniške fakultete, ki prav tako ne poznajo ustaljenega slovenskega termina. Odsvetujejo tudi poimenovanje s konotiranimi pridevniki, kot je npr. moralna hrana. Takšno poimenovanje bi namreč implicitno nakazovalo, da je ostala hrana »nemoralna«, kar pa bi bilo zavajajoče. Zato menimo, da bi bilo ustreznejše opisno poimenovanje hrana iz dostojno rejenih živali ali pa hrana iz humano rejenih živali. Različica s sestavino human je še boljša, ker je tako asociativna povezava z imenom institucije in certifikata še očitnejša.

Imena certifikatov se sicer na izdelkih samih navadno res ne prevajajo, se pa lahko prevajajo, če se tovrstna poimenovanja vključujejo v slovenska besedila. Za certifikat Certified Humane (Raised & Handled) bi po našem mnenju lahko bil ustrezen prevod certificirano humano prirejeno.

Za poimenovanje obravnavane institucije torej svetujemo zvezo Humana oskrba rejnih živali, za hrano, pridelano po tem standardu, opisno poimenovanje hrana iz humano rejenih živali in za certifikat zvezo certificirano humano prirejeno. Vsa tri poimenovanja so jezikovnosistemsko ustrezna in bi glede na to, da še nimamo ustaljenih slovenskih poimenovanj, lahko zaživela tudi v praksi.