Gostota energije razpokanja

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin cracking energy density, ki označuje 'gostoto elastične deformacijske energije, ki je na voljo za rast razpoke v določeni materialni ravnini'. Razmišljamo o zvezah energijska gostota loma in gostota lomne energije. Kateri termin je po vašem mnenju ustreznejši?

Vprašanje poslano: 18. 7. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

V nam dostopnih virih nismo našli ustaljenega slovenskega termina za obravnavani pojem, na osnovi česar lahko sklepamo, da terminološki dogovor še ni bil dosežen. V tem primeru je torej potrebno oblikovati nov termin, pri čemer je zelo pomembno, da termin čim bolj nedvoumno označi pojem.

Glede na definicijo sklepamo, da gre v obravnavanem primeru za vrsto energije oz. gostoto energije, kar pomeni, da bi bilo najustrezneje, da bi bila tudi v jedru večbesednega termina zveza gostota energije. Naslednja definicijska lastnost pojma je povezanost z razpokami, tako da bi bilo po našem mnenju potrebno v termin vključiti tudi sestavino razpoka oziroma ustrezno tvorjenko iz nje. V tem primeru sestavina lom ni ustrezna, ker se nanaša na drug pojem, ki ga v angleščini označuje termin fracture (prim. A. Paulin, Tehniški metalurški slovar (2014)). Podobno tudi ni ustrezna sestavina lomna energija, ki se prav tako nanaša na drug pojem, ki ga v angleščini označuje termin fracture energy (prim. npr. slovenski povzetek članka T. Öpöz in X. Chen, Chip formation mechanism using finite element simulation (2016). Glede na to torej lahko ugotovimo, da predlagani poimenovanji  energijska gostota loma in gostota lomne energije pojma ne označujeta dovolj natančno oziroma bi lahko bili zavajajoči.  Po našem mnenju bi bil ustreznejši termin gostota energije razpokanja, ki je jezikovnosistemsko ustrezen in tudi dovolj natančno opredeljuje obravnavani pojem.

Za angleški termin cracking energy density vam torej svetujemo slovenski ustreznik gostota energije razpokanja.