Gibanje za pravice žensk

Opis terminološkega problema:

Prosim, če mi lahko pomagate pri prevodu terminov, ki se uporabljajo na področju feministične teorije, in sicer ang. women's rights movement, ki označuje prizadevanja za doseganje enakopravnosti med spoloma tako v javnem kot zasebnem življenju, in ang. women's liberation movement, ki prav tako označuje prizadevanja za doseganje enakopravnosti med moškimi in ženskami z vidika kulturnih značilnosti, pričakovanj in tudi spolnih vlog v družbi.

Vprašanje poslano: 17. 5. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

V slovenščini se termin pravice žensk pogosto pojavlja v strokovnih in znanstvenih delih, tako npr. najdemo spletno stran Amnesty International s tem imenom, o pravicah žensk pogosto pišejo zlasti v času pred 8. marcem, npr. v članku M. Beloviča Pravice žensk: globalno bolje, a z izjemnimi izzivi (Delo, 7. 3. 2016), na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve Enakost med spoloma in pravice žensk ter akcijski načrt za 1325.

Besedna zveza za pravice žensk se pojavi tudi že v SSKJ2, npr. kot primer pri aktivistka: »bila je aktivistka za pravice žensk«.

Tvorjenje terminoloških zvez v slovenščini je večinoma bolj naklonjeno zvezi pridevnika in samostalnika, zato se pojavljajo tudi zadetki v strokovnih besedilih, ki uporabljajo zvezo gibanje za ženske pravice, vendar manj pogosto. Žensko osvobodilno gibanje se pojavlja še redkeje, ponavadi kot besedilna različica gibanja za osvoboditev žensk, npr. v članku K. Horvata in S. Sever Psihosocialni pogled na seksualno revolucijo (Panika, 4. 2. 2017).

Gibanje za osvoboditev žensk zelo pogosto nastopa kot sinonimno poimenovanje gibanja za pravice žensk, zadetkov je manj, npr. v diplomskem delu U. Črnič (2012) Spreminjanje koncepta ženskosti/moškosti skozi modo in oblačenje (npr. str. 21), v monografiji A. Završnika (2009) Homo criminalis: upodobitve zločinskega subjekta v visokotehnološki družbi tveganja (npr. str. 91).

Zaradi relativne ustaljenosti in terminološke nedvoumnosti vam svetujemo, da uporabite termin gibanje za pravice žensk.