Fotovoltaika

Opis terminološkega problema:

Zanima me, katero poimenovanje v slovenskem jeziku je primernejše, ali je to fotonapetost ali fotovoltaika, ki obsega celotno področje proizvodnje in uporabe sončnih celic, fotonapetostnih modulov ter sistemov. Termin fotovoltaika se uporablja zelo pogosto, vendar nekateri strokovnjaki menijo, da je bolj pravilno uporabiti fotonapetost. V stroki je uporabljena tudi kratica PV, ki izhaja iz poimenovanja photovoltaics, ki je v rabi že od sredine 19. stoletja.

Vprašanje poslano: 10. 10. 2018

Mnenje Terminološke sekcije:

Fotovoltaika je termin, ki je v slovenski elektrotehniški stroki dobro uveljavljen in razširjen, najdemo ga tudi v SSKJ2, ki ga razlaga kot 'proizvajanje električne energije iz sončnega sevanja'. V SSKJ2 je zabeležen tudi pridevnik fotovoltaičen, ki je tvorjen sistemsko z izpeljavo iz samostalnika fotovoltaika.

V različnih diplomskih, magistrskih in doktorskih delih, zbranih v korpusu KAS, najdemo skoraj 1935 pojavitev termina fotovoltaika in zgolj 14 pojavitev fotonapetosti.

Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da na Fakulteti za elektrotehniko UL deluje Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko, ki letos organizira že 7. fotovoltaično konferenco, kar dokazuje uveljavljenost poimenovanja fotovoltaika v stroki. Deluje tudi slovenski portal za fotovoltaiko.

V Slovarju najpogostejših pojmov v fotovoltaiki pa najdemo tudi iztočnico fotonapetostni sistem z opombo 'poslovenjeni izraz za fotovoltaične sisteme', kar pomeni, da je v stroki prišlo do pobude po uporabi poimenovanja domačega izvora. Pri predlogu standarda 64/1799/CD in standardu SIST EN 61853-2:2017 so uporabili poimenovanje fotonapetostni sistemi. Na SIST – Slovenski inštitut za standardizacijo smo povprašali o dejanski rabi in sporočili so nam, da so uporabili tudi naslednja poimenovanja v skladu s prevodom standarda SIST-TS CLC/TS 61836:2009, ki so ga pripravili v tehničnem odboru SIST/TC PVS: fotonapetostni sistemi, fotonapetostna celica, fotonapetostna elektrarna, fotonapetostna energija, fotonapetostna naprava, fotonapetostna postavitev in fotovoltaika.

Ta dvojnost v poimenovanjih je nekoliko nenavadna, saj se ob spremembi navadno uveljavi spremenjeno poimenovanje pri celotni besedni družini. Tako fotovoltaika kot fotonapetost ustrezno označujeta pojem, vendar je fotovoltaika pogostejše poimenovanje v strokovnih besedilih.