Evropska prostovoljska služba

Opis terminološkega problema:

Prosimo vas za mnenje o ustreznosti slovenskega poimenovanja projekta Evropske unije, ki se v angleščini imenuje European Voluntary Service (EVS). Gre za projekt posredovanja dela prostovoljcem, ki se v Sloveniji v okviru različnih organizacij izvaja že 20 let. V rabi prevladuje poimenovanje Evropska prostovoljna služba. Menimo, da bi ime morali spremeniti v Evropsko prostovoljsko službo, saj se ta ukvarja s prostovoljskim delom. Imamo tudi Zakon o prostovoljstvu, v katerem ni niti enkrat uporabljen pridevnik prostovoljen, ampak v vseh besednih zvezah samo prostovoljski.

Vprašanje poslano: 3. 5. 2016

Mnenje Terminološke sekcije:

Kot ste ugotovili že sami, v rabi res prevladuje poimenovanje Evropska prostovoljna služba (npr. na spletni strani zavoda MOVIT, zavoda Infopeka, zavoda Manipura), čeprav se pojavlja tudi Evropska prostovoljska služba (npr. na spletni strani prostovljstvo.org, na spletni strani STA znanost). Program European Voluntary Service poteka pod okriljem Evropske komisije, ta pa ga na spletni strani Erasmus+ prevaja z Evropska prostovoljska služba.

Težavo predstavlja pomenska razlika med pridevnikoma prostovoljni in prostovoljski. Pridevnik prostovoljen je v SSKJ razložen tako: 'ki temelji na svobodni volji, ne pa na prisili, obveznosti', navedenih je tudi nekaj primerov, npr. prostovoljna odločitev, udeležba je prostovoljna. Pridevnik prostovoljski pa je v SSKJ razložen tako: 'nanašajoč se na prostovoljce ali prostovoljstvo'. V obravnavanem primeru ne gre za prostovoljno službo, ampak za prostovoljsko službo, saj besedna zveza označuje projekt posredovanja dela prostovoljcem, torej se nanaša na prostovoljce in ne na svobodno voljo.

Glede na to, da se v rabi pojavljata obe poimenovanji, se strinjamo z vami, da je bolje uporabljati vsebinsko ustreznejše poimenovanje, torej Evropska prostovoljska služba, ki jo v slovenskih dokumentih že uporablja tudi Evropska komisija.