Ekstenzivno branje

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kako bi v slovenščino prevedli angleški termin extensive reading, ki na področju didaktike drugega jezika in tujih jezikov označuje branje, pri katerem učenci preberejo večje količine gradiva v sproščenem okolju.

Vprašanje poslano: 17. 9. 2020
Mnenje Terminološke sekcije:

Na področju didaktike drugega jezika in tujih jezikov se omenjata dva pristopa k branju besedil. Poleg ekstenzivnega branja (ang. extensive reading), ki označuje branje večjih količin besedila za razvedrilo, pri katerem se bralec ne ustavlja pri vsaki besedi, ki je ne razume, se govori tudi o intenzivnem branju (ang. intensive reading), pri katerem bralec pozorno prebere in analizira navadno krajše besedilo ali del besedila (npr. preveri pomen vseh neznanih besed). Termina intenzivno branje in ekstenzivno branje se uporabljata tudi v slovenskih strokovnih besedilih, npr. ekstenzivno branje v diplomskem delu Tamare Bodlaj Bralna pismenost v angleškem jeziku učencev 5. razreda osnovne šole (2013, npr. str. 18) in magistrskem delu Anje Smolej Spodbujanje branja pri zgodnjem učenju tujega jezika po metodi DEAR (2019, npr. str. 19) ter intenzivno branje v magistrskem delu Irene Tartinek In vse tiho je bilo: uporaba literarnih del pri poučevanju angleščine v višjih razredih osnovne šole (2017, npr. str. VIII).

Svetujemo vam torej, da za angleški termin extensive reading v slovenščini uporabljate termin ekstenzivno branje.