Ekonomija delitve, sodelovalna potrošnja

Opis terminološkega problema:

Iščemo slovenski ustreznik za angl. sharing economy, ki predstavlja ekonomski model, v katerem velja načelo delitve dobrin med ljudmi na vseh družbenih področjih.

Prav tako nas zanima slovenski ustreznik za angl. collaborative consumption, ki za razliko od individualne potrošnje označuje skupno oz. deljeno rabo dobrin ali storitev znotraj širše skupine in predstavlja način spodbujanja skupnih vrednot in solidarnosti.

 

Vprašanje poslano: 21. 5. 2015

Mnenje Terminološke sekcije:

Oba termina, po katerih nas sprašujete, predstavljata nov pogled na ekonomijo in sta se uveljavila tudi v slovenski ekonomski znanosti.

Angleški termin sharing economy se kot ekonomija delitve pojavlja v več besedilih, npr. v monografiji Roka Kralja Ekonomija delitve, pot do pravične in trajnostne družbe (2011), izraz pa so prevzeli tudi na Financah, v Delu in Mladini. Termin se dosledno pojavlja pri predstavitvi novega pojma, ki namesto doslejšnjega načina potrošnje uveljavlja nov pristop, v katerem več posameznikov uporablja eno dobrino; na primer avto, kolo, hišne pripomočke, orodja, prostore, zemljo itd. Vsem tem oblikam je skupno to, da dajejo prednost dostopnosti pred lastništvom. 

V slovenščini se poleg najpogostejšega termina ekonomija delitve pojavljata tudi obliki delitvena ekonomija in ekonomija deljenja, vendar sta manj pogosti, se pa delitvena ekonomija  pojavlja v novejših besedilih, predvsem v letu 2014 in 2015. Kljub temu kot prednostno obliko termina svetujemo bolj ustaljeno in uveljavljeno različico, tj. ekonomija delitve

Angl. terminu collaborative consumption v slovenščini najpogosteje ustreza sodelovalna potrošnja. V mnenju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, ki je bilo objavljeno 21. 1. 2014, slovenska različica govori še o sodelovalni ali participativni potrošnji, vendar se je v slovenskih virih, npr. magistrska naloga Roka Kralja iz leta 2013 Inovativni podjetniški modeli ekonomije delitve v Sloveniji, uveljavila oblika sodelovalna potrošnja, ki se pojavlja že v slovenskem prevodu mnenja strokovne skupine za enotni trg, proizvodnjo in potrošnjo, ki so ga 19. 4. 2013 predložili članom Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Ker gre za del koncepta ekonomije delitve, je manjkrat izrecno poimenovana, zato tudi redkejša v splošnih besedilih. Sodelovalno potrošnjo tako zagovorniki ekonomije delitve svetujejo predvsem za nekatere dobrine, ki jih je smiselno deliti, npr. stanovanja v času dopustov, vrtičke v mestih, tudi orodje ali že zgoraj omenjena kolesa. Pomemben del takšnega načina uporabe dobrin pa so tudi posebne aplikacije na pametnih telefonih ali interesne skupine na družabnih omrežjih, kjer posamezniki sploh dobijo informacije o tem, kaj je na voljo za skupno uporabo. Termin sodelovalna potrošnja za angl. collaborative consumption je tako razširjen v slovenskih strokovnih besedilih, da vam svetujemo njegovo uporabo.

------

Dodatek, 4. 1. 2017

Strokovnjak s področja ekonomije nas je opozoril, da se je za angleški termin sharing economy začel uporabljati tudi termin ekonomija souporabe, ki prav tako ustrezno označuje pojem. Kljub temu je zaenkrat še vedno bolj uporabljan in ustaljen termin ekonomija delitve.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer