Edinstvena referenčna številka

Opis terminološkega problema:

Pogosto imamo težave pri prevajanju ang. pridevnika unique v besednih zvezah, kot je npr. unique reference number, ki pomeni 'enkratna, enoznačna številka, ki se nanaša le na eno zadevo'. Najpogosteje, po analogiji z enotno matično številko občana, to slovenimo kot enotna referenčna številka. Pogosta je tudi zveza edinstvena referenčna številka. Težava je, ker SSKJ2 nobenega od obeh izrazov (enoten, edinstven) ne opredeljuje v pomenu 'enoznačen', slednji izraz pa je označen kot zastarel. Kakšno je vaše mnenje? Je možno pridevniku enoten v SSKJ2 pripisati dodaten pomen, torej takega, kot ga ima v besedni zvezi enotna matična številka občana?

Vprašanje poslano: 29. 1. 2018

Mnenje Terminološke sekcije:

Pregled besedil, dostopnih na internetu, potrjuje, da se za ang. termin unique reference number uporabljata slov. termina enotna referenčna številka in edinstvena referenčna številka.

Po našem mnenju je termin edinstvena referenčna številka (gl. npr. Uporabniški priročnik Vstopni dokumenti Del I Sektorja TRACES, GD za zdravje in potrošnike, 2013, npr. str. 31) ustrezen. Kot navajate, SSKJ2 pri pridevniku edinstven res ne beleži pomena 'enoznačen', se pa v korpusu Gigafida pojavljajo zveze, kot so npr. edinstven primer, edinstven primerek, edinstven način, ki nakazujejo pomen 'edini določene vrste; enkraten, unikaten'. Menimo torej, da pridevnik edinstven ustrezno označuje omenjeni pojem, zato tudi ni potrebe, da bi pridevniku enoten (glede na SSKJ2) pripisovali nov pomen.

Pomensko bi bil sicer ustrezen tudi pridevnik enoznačen 'enopomenski', ki ga omenjate, ne glede na to, da ima v SSKJ2 kvalifikator zastarelo. V Sprotnem slovarju slovenskega jezika ima pridevnik enoznačen razlago 'ki ga je mogoče razumeti le na en, jasen, nedvoumen način' in je brez kvalifikatorjev, navedena pa je tudi stalna zveza enoznačni identifikator 'šifra, navadno številska, po kateri je mogoče posameznika nedvoumno identificirati'.

Zaradi relativne uveljavljenosti vam svetujemo, da uporabljate termin edinstvena referenčna številka.