Dvojčična meja

Opis terminološkega problema:

Pri pisanju doktorske disertacije se ne znam odločiti, ali uporabiti termin dvojčna meja ali dvojčična meja, ki označuje mejo med dvema kristaloma, kadar se en del kristala premakne nasproti drugemu tako, da je premaknjen del kristala zrcalna slika nepremaknjenega dela, zato si dva ločena kristala v simetrijskem smislu delita nekaj točk iste kristalne mreže. Bi mi lahko pomagali izbrati pravilnejši termin?

Vprašanje poslano: 4. 9. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

V Gemološkem terminološkem slovarju je dvojčenje usmerjeno na dvojčično zraščanje, ki je definirano kot način preraščanja kristalov, ki tvorita dvojček. Poleg omenjenega najdemo še več terminov s sestavino dvojčični, npr. dvojčična črta, dvojčična lamela, dvojčična os, dvojčična ploskev, dvojčična ravnina, dvojčični element in dvojčični zakon. Kljub temu dvojčičenja kot samostojne iztočnice ne najdemo.

V Tehniškem metalurškem slovarju je iztočnica dvojčenje 'nastajanje dvojčkov', ni pa dvojčičenja. Najdemo tudi iztočnici dvojčični kristal in dvojčična meja s sinonimom meja dvojčkov.

V Geološkem terminološkem slovarju je tako kot v Gemološkem terminološkem slovarju dvojčenje usmerjeno na dvojčično zraščanje, prav tako je tudi dvojčičenje usmerjeno na dvojčično zraščanje. Terminov s sestavino dvojčni ni, najdemo pa termine s sestavino dvojčični, npr. dvojčični preriv, dvojčični presmuk, dvojčični šiv, dvojčični vključek, dvojčični zakon, dvojčično preraščanje, dvojčično zrno.

Iztočnico dvojčičen 'nanašajoč se na dvojčke' najdemo tudi v SSKJ. V terminološkem gnezdu pa je omenjen mineraloški termin dvojčični šiv 'ravnina, v kateri se dva kristala med seboj zraščata'.

V strokovni literaturi najdemo kar nekaj potrditev za dvojčično mejo, npr. v e-gradivu Franca Zupaniča Kristalne napake, v doktorski disertaciji A. Lenart Strukturno kemijske preiskave dvojčenja naravnih in sintetičnih kristalov nizkotemperaturne oblike kremena (2014), v letnem poročilu Centra za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo (CEMM) na Institutu Jožefa Stefana (2014). 

Glede na vsebino pojma (gre za kristale dvojčke), zadetke v terminoloških slovarjih in potrditve v strokovni literaturi vam svetujemo rabo termina dvojčična meja.