Dres

Opis terminološkega problema:

V Muzeju športa sestavljamo besedišče predmetov in imamo zagato pri pojmu dres. Prosimo vas za mnenje, ali razlaga o dresu kot športnem oblačilu pomeni npr. pri nogometu ali košarki in atletiki oba kosa oblačila, torej majico in hlače, ali le zgornji del, kjer je napisano ime, številka, oznaka/grb kluba ali reprezentance.

Pri hokeju na ledu je npr. dres le majica, ki jo obleče hokejist čez opremo, pri drugih športih pa v sodobni praksi lahko pomeni obe obličili, majico in hlače, medtem ko je bil v preteklosti dres le zgornji del.

Vprašanje poslano: 29. 6. 2018

Mnenje Terminološke sekcije:

Vprašanje, ki ste nam ga zastavili, je sicer bolj vprašanje za strokovnjake s področja športa, lahko pa poskusimo odgovoriti s terminološkega vidika. SSKJ2, ki je splošni slovar, dres razlaga kot 'oblačilo za nošenje pri vadbi ali tekmovanju', v terminološkem gnezdu pa navaja termin klubski dres, ki ima kvalifikator šport. in razlago 'oblačilo določene barve z znakom kluba, organizacije'. Dres v splošnem slovarju torej ni natančneje definiran. V Športnem terminološkem slovarju Silva Kristana (2012), v katerem bi sicer pričakovali natančnejšo opredelitev dresa, je ta definiran takole 'vadbeno in tekmovalno oblačilo športnika oziroma tekmovalca'. V istem slovarju je tudi definicija klubskega dresa, ki je podobna tisti iz SSKJ2 'oblačilo določene barve z znakom športnega kluba'. Natančnejši je Slovenski smučarski slovar, ki sicer nima iztočnice dres, definira pa tri vrste dresa, in sicer skakalni dres 'v skladu s predpisi svetovne smučarske organizacije krojeno in izdelano oblačilo smučarskega skakalca v enem kosu', tekaški dres 'enodelno ali dvodelno, navadno tanjše, elastično oblačilo smučarja tekača, ki se oprijema telesa' in tekmovalni dres 'v skladu s predpisi svetovne smučarske organizacije scela krojeno oblačilo zimskega športnika za nastop na tekmovanjih, katerega primernost se pred nastopom preveri in označi s plombo'. Ker gre za smučarski slovar, se vsi trije termini nanašajo na zimske športe. Skakalni dres je torej vedno iz enega kosa, tekaški dres pa iz enega ali dveh kosov.

Pri športih, kot je nogomet, po nam dostopnih virih ni povsem jasno, ali je dres samo zgornji del oblačila, torej majica, ali zraven sodijo tudi hlače (in celo nogavice). V Pravilih nogometne igre, ki jih je izdala Nogometna zveza Slovenije, je na str. 53 navedena obvezna oprema nogometnega igralca, in sicer majica z rokavi, hlačke, nogavice, ščitniki in obutev. Beseda dres se v pravilih ne pojavi. Je pa na spletnih straneh, ki prodajajo oblačila za nogomet (ali navijanje), očitno, da dres označuje le majico, prim. spletne strani NK Maribor ali spletne strani NK Olimpija.

S terminološkega vidika je dres krovni termin, ki označuje oblačilo, ki se uporablja pri športu, bodisi za vadbo ali za tekmovanja. Za tekmovanja so dresi predpisani za vsak šport posebej. Ker se posamezni športi med seboj razlikujejo, so tudi dresi različni. V nekaterih športih (npr. smučarski skoki) se uporablja enodelno oblačilo – natančnejši termin je skakalni dres –, v drugih (npr. nogomet) pa oblačilo iz dveh ali celo treh delov. Pri tem dres pogosto (ne pa vedno) označuje le zgornji del, torej majico. Zakaj je tako, ne vemo. Pomembno pa je, da je dres definiran za vsak šport posebej.