Dobrobit živali

Opis terminološkega problema:

Termin animal welfare so doslej prevajali kot dobro počutje živali. Veterinarska stroka je to poimenovanje dojemala kot neprimerno, saj se pojem uporablja tudi za razmere pri zakolu živali, ko objektivno težko poimenujemo to kot dobro počutje živali.

Posvet veterinarske stroke z jezikoslovci kaže, da beseda dobrobit, čeravno ji je bilo očitano, da gre za srbokroatizem, v pravopisu (SP 2001) pa ima kvalifikator neobčevalno in usmerja na blaginjo in blagor, ves čas živi med strokovnjaki. Veterinarska stroka predlaga tudi za pravna besedila rabo termina dobrobit živali, saj naj bi ne prihajalo več do dvojnega poimenovanja za isti pojem.

Vprašanje poslano:  23. 4. 2013

Mnenje Terminološke sekcije:

O terminu se je med sodelavci Sekcije za terminološke slovarje ISJFR ZRC SAZU vnela živahna terminološka razprava in pretehtali smo obe možnosti. Že takoj na začetku smo zavrnili možnost izbire tretjega, doslej še neuveljavljenega poimenovanja.

Potreba po zamenjavi termina je prišla iz stroke, kar je vsekakor treba spoštovati, saj to pomeni, da se s sedanjim terminom ne morejo učinkovito sporazumevati. Pri tem svoje prispeva res splošnojezikovni pomen kakovostnih pridevnikov (dober/slab) in argument, da se žival pri zakolu težko dobro počuti, je treba upoštevati.

Samo počutje živali se zdi pomensko premalo obsežno. Izvor posamezne besede je v terminologiji drugotnega pomena, zato ne glede na morebitno zaznamovanost dobrobiti, ki je lahko v posameznih jezikoslovnih/lektorskih krogih kdaj veljala, ne upravičuje, da je strokovnjaki ne bi mogli/smeli uporabljati.

V članku D. Ornik Novosti evropske zakonodaje o zaščiti poskusnih živali (2011, str. 66) je utemljena raba izraza dobrobit živali: Namesto izraza dobro počutje živali (animal welfare) iz direktive 2010/63/EU je v članku uporabljen izraz dobrobit živali, ki ima širši pomen. Vključuje fizično in mentalno zdravje živali, sposobnost živali, da se prilagodi na umetno okolje, ki ji ga oblikuje človek, pri čemer upošteva tudi čustva živali (Duncan, 2005).

Na Sekciji torej svetujemo rabo termina dobrobit živali.