Dinamična slika

Opis terminološkega problema:

V novejših elektronskih učnih pripomočkih uporabljajo slike, ki jih uporabnik spreminja s klikom na miško, premikanjem predmetov, spreminjanjem mer ... Za tako sliko se uporablja izraz aktivna slika, pri čemer ne gre za klasično animacijo (na katero uporabnik nima vpliva). Kakšno bi bilo ustreznejše poimenovanje za tako sliko,  ki ne bi zanemarilo njenih lastnosti (tega, da ob sebi predvideva uporabnikovo dejavnost)?

enlightenedVprašanje poslano: 16. 8. 2013

 

Mnenje Terminološke sekcije:

V terminološkem slovarju informatike Islovar je aktivna slika (ang. image map, active image) definirana kot 'grafika, razdeljena na več delov, od katerih je vsak povezan na drugo mesto ali spletno stran'; Bibliotekarski terminološki slovar pa kot 'v hipermedijskem dokumentu grafični element s hipermedijsko povezavo na drug dokument; prim. aktivno besedilo'. Islovar beleži tudi termin dinamična slika (ang. dynamic image), ki je definiran kot 'slika, ki se lahko spreminja, spremembe pa so med seboj odvisne'.

Ena izmed spletnih strani, ki ponuja učna gradiva, sicer uporablja oba termina za opis istega pojma (http://www.nauk.si/materials/173/out/#state=3, prosojnica Stožec/Plašč; http://www.nauk.si/materials/341/out/#state=6, prosojnica Limite v neskončnosti/Dinamična slika).

Ob upoštevanju definicij iz Islovarja se zdi ustreznejši termin dinamična slika, saj (vsaj v zgornjem primeru) ne gre za grafiko iz več delov s povezavami na druga mesta/spletne strani.