Delo na klik

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin clickworking, ki označuje kratkotrajno obliko plačanega dela, ki jo posameznik opravlja prek spleta tako, da se najprej registrira na ustrezni platformi, na kateri si izbere delo, ki ga lahko opravlja kadar koli in kjer koli. Kateri slovenski ustreznik bi bil po vašem mnenju najustreznejši?

Vprašanje poslano: 4. 9. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

V povezavi z obravnavanim pojmom smo v strokovnih besedilih s področja delovnega prava našli termine delo prek spletnih platform (prim. članek B. Kresal Delo prek spletnih platform (2020, str. 106)), platformno delo (prim. magistrsko delo U. Škerbinc Socialna varnost delavcev v okviru dela prek spletnih platform (2019, str. 1 in 2)) in delo na platformah (prim. članek A. Kanjuo Mrčela in K. Črtalič, Dostojno delo v platformni ekonomiji (2020, str. 527)), ki pa označujejo širši pojem, ki ga v angleščini poimenuje termin platform work in poleg preprostejših nalog vključuje tudi zahtevnejše in se lahko opravlja tudi na lokaciji naročnika ali kje drugje.

Ker gre za dva pojma, ki sta sicer tesno povezana, je prav, da sta tudi termina dovolj razlikovalna, da ne prihaja do nesporazumov. Zaradi tega bi po našem mnenju bil ustrezen npr. termin, ki bi vključeval sestavino klik (angl. click), ki je vključena tudi že v SSKJ2, in sicer z razlago 'pritisk navadno levega gumba na računalniški miški'. Po našem mnenju bi lahko bil ustrezen termin delo na klik, za katerega sicer nismo našli nobene potrditve v strokovnih besedilih, a bi se lahko postopoma ustalil.

Za angleški termin clickworking vam torej svetujemo slovenski ustreznik delo na klik, ki je jezikovnosistemsko ustrezen in dovolj razlikovalen od terminov, ki označujejo povezane pojme, da ne bi prihajalo do zamenjav.