Dejstvo

Opis terminološkega problema:

V konjeniškem športu jahačev ukaz konju označuje termin dejstvo (npr.: jahač dá konju dejstvo z vajetmi). Verjetno gre za termin, ki je bil v slovenščino prevzet iz hrvaščine oziroma srbščine. Ali bi bilo ustrezno, če bi prevzet termin dejstvo nadomestili s slovenskim? Kot dodaten argument za zamenjavo termina nekateri področni strokovnjaki navajajo tudi to, da ima beseda dejstvo v splošnem jeziku drug pomen. Predlagani terminološki kandidati so povelje, ukaz, vpliv.

enlightened Vprašanje poslano: 24. 3. 2014

Mnenje Terminološke sekcije:

V nam dostopnih slovenskih slovarjih nismo našli termina dejstvo s področja konjeniškega športa. V besedilih na spletu in v korpusu živinorejskih besedil pa je termin dejstvo precej pogost in videti ustaljen. Korpusni podatki kažejo, da termin dejstvo z levimi prilastki tvori tudi dvobesedne termine, ki označujejo podredne pojme, npr.: priganjalno dejstvo, omejevalno dejstvo, pomožno dejstvo, kar potrjuje vpetost termina dejstvo v terminološki sistem stroke.

Načeloma podpiramo slovenjenje terminologije, a bi na tem mestu odsvetovali poseg, saj gre za precej ustaljen termin, kar je v terminologiji pomemben kriterij. Strinjamo se, da bi mogoče bil bolj ustrezen termin povelje ali vpliv, a je za poseg nekoliko pozno, saj bi poskus menjave že dolgo ustaljenega termina po nepotrebnem povzročil sinonimijo in posledično otežil komunikacijo znotraj stroke. Tudi če ima beseda dejstvo v splošnem jeziku drug pomen, to ni razlog za njeno menjavo, saj je znotraj konjeniškega športa povsem jasno, kateri pojem označuje. Tudi na drugih strokovnih področjih so takšni primeri, ko ima beseda, ki je znotraj stroke termin, v splošnem jeziku drug pomen, precej pogosti, tako da v tem oziru ni termin dejstvo nikakršna izjema.

Kljub temu da gre pri terminu dejstvo za prevzet termin, svetujemo uporabo le-tega tudi v prihodnje, saj je termin znotraj stroke ustaljen in tudi jezikovnosistemsko ustrezen.