Biohekanje

Opis terminološkega problema:

Kako se prevaja ang. beseda hacker, ki označuje osebo, ki vdira v spletne strani? Pri študiju se srečujem tudi z ang. terminom biohacking, ki označuje sistemsko ukvarjanje s sabo in s svojo biologijo z namenom postati »najboljša verzija sebe«. Omenjeni pojem naj bi združeval dva pojma, in sicer biology (bio-) 'biologija' in hacking 'hekanje'. Kakšen je slovenski prevod termina?

Vprašanje poslano: 9. 5. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Angleška beseda hacker je bila v slovenščino prevzeta kot samostalnik heker (po Slovarju novejšega besedja) 1. 'kdor vdira v tuje računalniške sisteme', 2. 'kdor z navdušenjem spreminja programsko opremo'), iz iste besedne družine pa sta še samostalnik hekanje (po Slovarju novejšega besedja 'vdiranje v tuje računalniške sisteme in povzročanje škode, zlasti s spreminjanjem, prisvajanjem podatkov') in glagol hekati (po Slovarju novejšega besedja 'vdirati v tuje računalniške sisteme in povzročati škodo, zlasti s spreminjanjem, prisvajanjem podatkov').

V novejšem času se tudi v slovenščini govori o biohekanju (in biohekerjih). Biohekanje lahko označuje eksperimentiranje z biološkim sistemom, zlasti takrat, ko biološke poskuse izvajajo navdušenci v domačih laboratorijih (gl. npr. članek Biohekerji, Mladina, 12. 5. 2011, in spletno stran Fakultete za elektrotehniko), vdiranje v človeško telo s pomočjo genetsko spremenjenih in vnaprej programiranih bakterij ali vsadkov v telesu (gl. npr. članek Bodo hekerji v prihodnosti okuževali naše možgane?, Računalniške novice, 15. 12. 2011, in članek Socialni inženiring, Varnostnik 59, oktober 2015, str. 5) ali uporabo različnih tehnik za izboljšanje telesnega in duševnega počutja, ki vključuje skrb za ustrezno prehrano, uporabo prehranskih dopolnil, nadzor nad stresom, ustrezno vadbo in skrb za zdrav življenjski slog (gl. članek Bio–haking: osvobodite se želje po sladkem, spletna stran Lifestylenatural).

Menimo, da termin biohekanje ustrezno poimenuje omenjene pojme. Hekanje namreč označuje vdiranje ali poseganje v programsko opremo oz. računalniške sisteme, biohekanje pa vdiranje ali poseganje v žive organizme.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer