Baterija s trdnim elektrolitom

Opis terminološkega problema:

Iščemo slovenski ustreznik za angleški termin solid-state battery, ki označuje vrsto baterije z elektrolitom v trdnem stanju. Najprej smo razmišljali o zvezi baterija s trdnim elektrolitom, potem pa smo pomislili, da bi morda bila še ustreznejša levoprilastkovna zveza trdninska baterija. Poleg tega nas zanima, ali je kot jedrno sestavino termina v tem primeru bolje uporabiti baterijo ali akumulator. Kateri slovenski termin je po vašem mnenju najustreznejši?

Vprašanje poslano: 29. 5. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

Naprej o razmerju med baterijo in akumulatorjem. V Terminološkem slovarju avtomatike je baterija definirana kot 'vir električne energije, ki služi za napajanje nekaterih manjših izvršnih sistemov', akumulator pa kot 'baterija, ki jo je mogoče polniti, npr. svinčev akumulator, litij-ionski akumulator, litij-polimerni akumulator'. Torej gre pri bateriji za širši pojem, ki pokriva tudi vse vrste akumulatorjev, medtem ko gre pri akumulatorju za vrsto baterije, ki se polni. Raba pa na različnih področjih ni tako dosledna, saj se pogosto tudi za takšne vire električne energije, ki se lahko polnijo, uporablja termin baterija in ne akumulator. Tako npr. govorimo o bateriji za telefon in ne o *akumulatorju za telefon, čeprav bi to bilo glede na vsebino pojma bolj natančno. Pri razlikovanju med akumulatorjem in baterijo je torej potrebno presojati od primera do primera in pri tem upoštevati ustaljenost termina znotraj določenega strokovnega področja.

Tudi v konkretnem primeru se strinjamo z vami, da je baterija ustrezna jedrna sestavina termina in da izhajamo iz pridevnika trden in ne morda trd, saj v fiziki ne govorijo o trdem, temveč o trdnem agregatnem stanju. Strinjamo se tudi, da je v slovenščini levoprilstkovna zveza bolj tipična struktura večbesednega termina kot desnoprilastkovna, a v obravnavanem primeru menimo, da levoprilastkovna zveza trdninska baterija pojma ne označuje dovolj natančno, saj nakazuje na to, da je trdna baterija, v resnici pa je bistvo tovrstne baterije v tem, da je trden elektrolit v njej. Kljub temu da je desnoprilastkovna zveza baterija s trdnim elektrolitom nekoliko nerodna, bi ji v tem primeru dali prednost, saj bolj natančno označuje pojem in se tudi že pojavlja v strokovnih besedilih (prim. diplomsko delo Ž. Miklošič Vgrajeni sistem za preizkušanje in depasivacijo litijevih baterijskih celic, 2016, str. 18). Poleg tega najdemo še druge termine s podobno strukturo, ki so v stroki tudi že ustaljeni, npr. gorivne celice s trdnim elektrolitom (ang. solid oxide fuel cells) (prim. M. Horvat, J. Holc, S. Bernik Keramični materiali za visokotemperaturne gorivne celice s trdnim elektrolitom – SOFC, 1999, str. 193).

Za angleški termin solid-state battery vam torej svetujemo slovenski ustreznik baterija s trdnim elektrolitom, ki je po našem mnenju jezikovnosistemsko sprejemljiv in se tudi pojavlja v strokovnih besedilih, tako da bi se lahko postopoma ustalil.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer