Babuška

Opis terminološkega problema:

V arhitekturnem besedilu sem naletela na uporabo besed babuška in matrjoška v pomenu različno velikih objektov, ki so vstavljeni drug v drugega. V slovenskih slovarjih te rabe za babuško nisem našla, prav tako nisem našla matrjoške. Je po vašem ta raba primerna?

Vprašanje poslano: 5. 3. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Besede babuška v pomenu 'igrača, sestavljena iz različno velikih figur, ki jih je mogoče zlagati eno v drugo' v SSKJ ni (naveden je samo pomen 'stara mati' s kvalifikatorjema ljubkovalno in zlasti v ruskem okolju), jo je pa zaznal Slovenski pravopis, ki ji je pripisal splošno pomensko uvrstitev 'igrača' v pokončnem oklepaju. Predvidevamo, da se bo babuška v pomenu igrače uvrstila v novejše splošne slovarje. Matrjoška je pravzaprav poskus citatnega poimenovanja, saj jo v Rusiji, od koder ta igrača prihaja, imenujejo tako. Če primerjamo pogostost uporabe besede babuška in matrjoška v Gigafidi, sicer močno prevladuje babuška.

Terminološke rabe besede babuška v nam dostopnih strokovnih besedilih s področja arhitekture nismo našli, se pa večkrat pojavi primerjava z babuškami, pri čemer je izpostavljena lastnost zlaganja enega dela hiše/pohištva v drugega – npr. članek Počitniška hiša, v kateri boste zaživeli s sodobno umetnostjo v reviji Elle ali besedilo Ruske babuške kot inspiracija za linijo pohištva na spletnem portalu Domidej.

Seveda bi se beseda babuška na področju arhitekture lahko terminologizirala – v tem primeru bi šlo za tipični metaforični prenos, saj bi označevala različno velike objekte, vstavljene drug v drugega, in prav ta možnost vstavljanja, zlaganja delov drug v drugega je tudi prepoznavna lastnost tradicionalne ruske igrače, ki jo pri nas imenujemo babuška. Na vaše vprašanje, če je taka raba primerna, lahko torej odgovorimo, da je. Beseda babuška ima potemtakem potencialno možnost za terminologizacijo na področju arhitekture, če jo bodo arhitekti začeli uporabljati za označevanje tovrstnih objektov. Kot že omenjeno, pa potrditev v strokovnih besedilih zaenkrat še nismo našli.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer