Avtokromna plošča

Opis terminološkega problema:

Kateri termin je ustreznejši za vrsto fotografskih plošč, ki so jih v začetku dvajsetega stoletja začeli proizvajati v Franciji in so se uporabljale za razvijanje barvnih fotografij? Francoski termin je Plaques Autochromes, angleški pa Autochrome plates. Že obstoječe poimenovalne rešitve v slovenščini so: avtokromna plošča, avtokrom plošča in autochrome plošča.

Vprašanje poslano: 27. 1. 2014

Mnenje Terminološke sekcije:

V besedilnih korpusih in nam dostopnih slovenskih slovarjih ter leksikonih sicer nismo našli nobene od naštetih poimenovalnih rešitev za obravnavani pojem. Se pa pridevnik avtokromen pojavi v zvezi avtokromni postopek 'snemanje barvne predloge po tiskarskih barvah kot priprava za tisk' (Veliki slovar tujk, 2002). Glede na to da smo pridevnik avtokromen že prevzeli v slovenščino in se je že deloma uveljavil, predlagamo termin avtokromna plašča, ki ga potrjujejo tudi besedila na spletu. Dodaten argument za takšno odločitev je dejstvo, da se termin avtokromna plošča povsem vklaplja v slovenski jezikovni sistem, kar pomeni, da je pravopisno in oblikoslovno (sklanjatev) prilagojen slovenskemu jeziku. Termina avtokrom plošča in autochrome plošča sta še bližje izvirniku in se zdita bolj začasni (prvotni) poimenovalni možnosti.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer