Skip to main content
Astroturfing

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kakšen je primeren knjižni prevod angleškega termina astroturfing, ki označuje ponarejen ali lažen videz podpore nekemu izdelku, politični ideji ali verskemu gibanju. V spletnih slovarjih na portalu Fran izraza nisem našel.

Vprašanje poslano: 19. 2. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Angleški termin astroturfing ni nov, nastal pa je na podlagi besedne igre, ki jo je praktično nemogoče prenesti v slovenščino. Ime je dobil po znanem ameriškem podjetju AstroTurf, ki izdeluje umetno travo, zlasti za športna igrišča. Besedna igra je povezana s pojmom grassroot, ki označuje gibanje ljudi iz lokalnega okolja, ki poskušajo s svojim delovanjem spremeniti razmere na lokalni ali državni ravni. Gre za spontano gibanje, pri katerem odločitve ne prihajajo od zgoraj, ampak od spodaj, torej kot trava. Ker je AstroTurf znamka umetne trave, metafora v terminu astroturfing v angleščini deluje – gre za umetno ustvarjanje avtentične podpore nekemu izdelku. Slednje se uporablja zlasti v marketingu – znani so recimo primeri velikih podjetij, ki so uporabila (ali še vedno uporabljajo) to nepošteno prakso. Pogosto pa termin srečamo tudi na področju politike, ko poskušajo politične stranke preko lažnih profilov na družbenih omrežjih manipulirati javno mnenje sebi v prid.

Termin se pojavlja tudi v slovenskih strokovnih besedilih, in sicer večinoma v citatni obliki – glej npr. diplomsko delo Blaža Rudana Gverilski marketing na primeru podjetja Hit d.d. (2009, npr. str. 26 in 27), diplomsko delo Jaše Gabrijana Družbeno gibanje Otpor: Model nenasilnega upora 21. stoletja, (2016, str. 22) in študijo primera Vasje Čepiča Zakonodajni postopek s področja omejevanja uporabe tobaka: Zagotavljanje transparentnosti odločitev javnega pomena, (2020, npr. str. 6). Prav tako se uporablja v člankih na spletnih medijih, npr. v članku Astroturfing – ko to ni to v spletni izdaji časnika (Večer, 14. 6. 2020), ali na portalu podcrto.si v članku Astroturfing (1. del): lažni Twitter profili, ki napadajo kritike stranke SDS, 4. 2. 2021.

Pri iskanju novih poimenovanj praviloma poskušamo najti slovenska poimenovanja za angleške termine, zato omenimo, da smo v besedilih ob prevladujočih citatnih rabah našli tudi poimenovanji manipulacija javnega mnenja in ustvarjanje lažne javnosti, a se zdi, da sta preveč opisni in premalo natančni. V primeru astroturfinga gre za besedno igro v angleščini, hkrati pa se je termin v slovenščini že uveljavil v citati obliki, zato vam vseeno svetujemo, da uporabljate citatni termin astroturfing, ki ga lahko sklanjate po pravilih slovenskega jezika.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer