Iskalnik
Najdenih: 1
zvóčna terapíja -e -e ž

dopolnilno zdravljenje z zvokom različnih glasbil in/ali s petjem


S: terapíja z zvókom


ang.: sound therapy

nem.: Klangtherapie

ita.: terapia sonora

fr.: thérapie de son