Iskalnik
Najdenih: 1
bát -a m

odebeljeni del kemblja, ki udari ob udarni obroč zvona


ang.: ball, clapper ball

nem.: Ballen, Klöppelkugel, Klöppelballen

ita.: boccia, boccia del battaglio, boccia del batacchio

fr.: boule de frappe, boule de frappe du battant, partie percutante