Iskalnik
Najdenih: 1
atabáki -ov m mn.

set bobnov različnih velikosti v obliki podolgovatega soda z eno opno, napeto preko sistema vrvi in dveh kovinskih obročev, na katero se igra z rokami, s palicami ali kombinirano, značilen za brazilsko glasbo (največji rum, srednji rum-pi, najmanjši le)


ang.: atabaque, tambaque

nem.: Atabaque

ita.: atabaque, tabaque

fr.: atabaque