Iskalnik
Najdenih: 1
aditívni rítem -ega -tma m

ritem, ki nastane s členjenjem ritmičnih vzorcev na različno dolge enote, npr. 2 + 3 + 4, 3 + 2 + 2 + 3


ang.: additive rhythm

nem.: Ergänzungsrhythmus

ita.: ritmo additivo

fr.: rythme additif*