Iskalnik
Najdenih: 1
analítično-sintétična metóda vádbe -e -e -- ž

kombinirana uporaba analitične in sintetične metode pri učenju, vadbi oziroma treningu prvin tehnike smučanja, smučarskega skoka


PRIM.: kompléksna metóda vádbe


ang.: analytic-synthetic training method

nem.: analytisch-synthetische Methode des Übens f