Iskalnik
Najdenih: 1
analítični načín spoznávanja -ega -a -- m

način spoznavanja, pri katerem je poudarek na ločenem učenju, sprejemanju posameznih delov izbrane dinamične celote, na primer pri učenju določenega gibanja, ki se razdeli na faze


PRIM.: sintétični načín spoznávanja


ang.: analytical mode of recognition

nem.: analytische Erkennungsweise f, Teilmethode f