Iskalnik
Najdenih: 1
analítična metóda vádbe -e -e -- ž

ločeno učenje, vadba oziroma trening pravilne izvedbe posameznih prvin tehnike smučanja, na primer starta, zaletnega položaja, leta, odskoka in doskoka z imitacijskimi in specialnimi vajami pri smučarskih skokih


PRIM.: analítično-sintétična metóda vádbe, kompléksna metóda vádbe, sintétična metóda vádbe


ang.: analytical training method

nem.: analytische Methode f