Iskalnik
Najdenih: 1
amatêrski učítelj smúčanja -ega -a -- m

oseba, ki nepoklicno poučuje smučanje


PRIM.: poklícni učítelj smúčanja, profesionálni učítelj smúčanja


ang.: amateur ski instructor

nem.: Amateurskilehrer m