Iskalnik
Najdenih: 1
alumínijaste lépljene smučí -ih -ih -í ž mn.

prej smuči iz več plasti različnih vrst lesa, ki so bile med seboj zlepljene, in z zgornjo ploskvijo iz aluminija


PRIM.: laminátne smučí, leséne lépljene smučí, lépljene smučí, plástične lépljene smučí, žebljáne smučí


ang.: aluminium laminate skis

nem.: Aluminiumlaminat-Ski m pl.