Iskalnik
Najdenih: 1
alpinístična téhnika smúčanja -e -e -- ž

prilagojena alpska tehnika smučanja v gorah po zelo strmih pobočjih, po plezalnih smereh, ob njih, po vesinah z več kot 45° naklona z liki, kot so zavoj s plužnim prestopom, zavoj s preskokom, zavoj s škarjastim preskokom


ang.: extreme skiing technique, alpinistic skiing technique

nem.: alpinistische Skitechnik f