Iskalnik
Najdenih: 1
aktuálna oprijemálna máža -e -e -e ž

snov za mazanje srednjega dela drsne ploskve tekaških smuči glede na trenutne vremenske in snežne razmere


PRIM.: aktuálna drsálna máža, aktuálna máža, drsálna máža, mêhka máža, oprijemálna máža, osnôvna máža, potoválna máža, pôltŕda máža, tŕda máža


ang.: actual kick wax

nem.: aktuelles griffiges Wachs n

fr.: fart de retenue actuel m