Iskalnik
Najdenih: 1
akreditácija -e ž

potrdilo, ki ga izda organizator tekmovanja za vse osebe oziroma skupino oseb, ki pripravlja, izvaja, vodi in nadzoruje tekmovanje, in za vse tekmovalce, trenerje, vodje in spremljevalce ekip, s katerim jamčijo, da spoštujejo predpise o tekmovalnih pravilih in o odločitvah tekmovalnega razsodišča


ang.: accreditation

nem.: Akkreditierung f

fr.: accréditation f