Iskalnik
Najdenih: 1
aêrodinámika -e ž

veda o delovanju zračnih sil, na katere dognanjih temeljita skakalna tehnika in tekmovalna oprema


ang.: aerodynamics

nem.: Aerodynamik f

fr.: aérodynamique f