Iskalnik
Najdenih: 7
a -- [mali á] m simb.,

v geometriji skakalnic po predpisih mednarodne smučarske organizacije dolžina izteka od točke U naprej


ang.: length of outrun

nem.: Länge des Auslaufes f