Iskalnik
Najdenih: 2
álpsko smúčanje -ega -a s

1. smučanje v alpski tehniki z uporabo alpske smučarske ali turnosmučarske opreme


S: zastar. alpínsko smúčanje (2)


ang.: alpine skiing

nem.: alpines Skifahren n, alpines Skilaufen n


2. smučanje v hitrejšem ali počasnejšem ritmu po smučišču, ki ima od startnega mesta do ciljnega prostora postavljena smučarska vratca


S: klásično smúčanje (2), strok. pog. smúčanje med vrátci


ang.: alpine skiing

nem.: alpines Skilaufen n, alpines Skifahren n