Iskalnik
Najdenih: 1
srédstva za življênje srédstev -- -- s mn.

sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb, vsaj v višini, ki omogoča preživetje posameznika in družine, npr. z dodelitvijo denarne socialne pomoči, če si jih posameznik iz objektivnih razlogov ne more zagotoviti sam