Iskalnik
Najdenih: 1
obdavčítev po katástru -tve -- -- ž

obdavčitev, pri kateri se davčna osnova izračuna z uporabo podatkov iz katastra, npr. katastrski dohodek