Iskalnik
Najdenih: 1
načêlo obdavčítve po víru -a -- -- -- s

načelo, po katerem je dohodek obdavčen v državi, v kateri je ustvarjen, če ni ustvarjen v državi, kjer je davčni zavezanec rezident


S: načêlo víra dohódka