Iskalnik
Najdenih: 8
agencíja -e ž

1. pravna oseba javnega prava, ki neodvisno izvaja regulatorne in druge upravne zadeve na določenem področju, npr. agencija za energijo, agencija za trg vrednostnih papirjev, agencija za raziskovalno dejavnost, agencija za zdravila


2. državni organ v sestavi ministrstva, ki izvaja strokovne in upravne naloge na določenem področju, npr. agencija za okolje


3. agencíjska pogódba