Iskalnik
Najdenih: 1
acquis communautaire -- -- [akí kominotêr] (fra.)

v pravu EU celota pravnega sistema EU s pravicami in obveznostmi, ki iz njega izhajajo za države članice EU in posameznike