Iskalnik
Najdenih: 1
abstráktni uprávni ákt -ega -ega -a m

upravni akt, ki ga izda upravni organ kot splošni akt v obliki izvedbenega predpisa ali akta za izvrševanje javnega pooblastila, npr. pravilnik ministrstva, odredba regulatorne agencije