Iskalnik
Najdenih: 1
absolutio ab actione -- -- -- [apsolúcijo ab akcijóne] (lat.) zavrnítev zahtévka