Iskalnik
Najdenih: 1
abrogacíjska klávzula -e -e ž

pravna določba v splošnem pravnem aktu, s katero se drug splošni pravni akt v celoti razveljavi ali odpravi