Iskalnik
Najdenih: 1
planínsko drúštvo -ega -a s

(kratica PD) društvo, ki združuje planince in z različnimi oblikami delovanja skrbi za njihovo vzgojo in izobraževanje, organizirano izletništvo, za vzdrževanje planinskih poti in koč, varovanje gorskega sveta, alpinizem, vodništvo


GL.: mèddrúštveni odbòr planínskih drúštev, podrúžnica Slovénskega planínskega drúštva


ang.: mountaineering club, climbing club, mountaineering society, alpine club

nem.: Alpenklub, Sektion

ita.: club alpino

fr.: club alpin