Iskalnik
Najdenih: 1
alpinístično dejánje -ega -a s

1. opravljena tura, za katero so potrebni telesni napor, premagovanje in poznavanje samega sebe, svojih telesnih in duševnih zmožnosti


S: zastar. alpínski čín


ang.: Alpine achievement, exploit

nem.: alpine Tat, Kletterleistung

ita.: atto alpino

fr.: acte alpin, geste alpin


2. preplezanje smeri najmanj I. težavnostne stopnje, višje od 100 m, povzpetje na vrh, višji od 3500 m, ali na vrh nad 2000 m v času od 1. 12. do 30. 4. v naših podnebnih razmerah, smučanje z vrha ali razvodnice z nadmorsko višino vsaj 2000 m ali po lažji alpinistični smeri