Iskalnik
Najdenih: 3
alpinístični priprávnik -ega -a m

kandidat za alpinista, ki je končal alpinistično šolo, opravil preizkus znanja, določeno število alpinističnih tur


GL.: mlájši alpinístični priprávnik, starêjši alpinístični priprávnik


ang.: aspirant, candidate, trainee

nem.: Bergsteigeraspirant, Bergsteigerkandidat, Alpinistenkandidat

ita.: aspirante ďalpinismo

fr.: aspirant ďalpinisme