Iskalnik
Najdenih: 1
ablácija -e ž

kopnenje snega, ledu, snežišča ali ledenika zaradi taljenja, izhlapevanja in sublimacije


ang.: ablation

nem.: Ablation, Abtragung

ita.: ablazione

fr.: ablation